Make your own free website on Tripod.com

Taekwondo

เทคนิคการเตะของเทควันโด ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของกีฬาเทควันโดเลยก็ว่าได้ การเตะที่มีความเร็ว และกําลังต้องอาศัย การฝึกซ้อมอยู่เป็นประจํา การที่คุณมีกําลังมากๆในการเตะจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการต่อสู้ ในการเตะต้องใช้สะโพกช่วยส่งแรง คุณต้องยืดขาให้สุดพร้องส่งแรงไปเต็มกําลังจะทําให้การเตะของคุณสมบูรณ์ที่สุด

1. ท่าเตะด้านหน้า (Front kick)

ยกเข่าข้างที่จะเตะให้สูง ย่อเข่าเล็กน้อยเพื่อการทรงตัว ดีดขาออกไปให้เร็วโดยการใช้สะโพกช่วย เหยียดเท้าให้เต็มที่ และพับขา
กลับมาในท่าเริ่มต้น

2. ท่าเตะด้านข้าง (Sid kick)

ยกเข่าข้างที่จะเตะขึ้นแลัวหมุนตัว ให้สั้นเท้าชี้ไปทางเป้าหมายหันฝ่าเท้าไปทางด้านหน้า ในลักษณะสันเท้าใกล้สะโพกขาที่พับอยู่
ขนานกับพื้น ออกแรงทีบให้เร็ว หันหน้าตามองผ่านไหล่ พับขากลับมาในท่าเริ่มต้น

3.ท่าเตะตวัด (Round kick)

ยกเข่าข้างที่จะเตะขึ้น ขาท่อนล่างเป็นจุดหมุนบิดสะโพกพร้อมส่งแรงเตะตวัดออกไป จุดปะทะอยู่ที่หลังเท้า หรือจมูกเท้า พับขา
กลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น

4.ท่าเตะกลับหลัง (Back kick)

หมุนตัวกลับหลังหัน พร้อมหันหน้ามองผ่านไหล่ ย่อตัวยกเท้าขึ้นพับเข่า หันฝ่าเท้าออกหาเป้าหมาย ทีบเท้าออกไปอย่างรวดเร็ว
โดยการส่งแรงออกจากสะโพกเหยียดขาออกไปให้ไกล สะโพกควํ่าเล็กน้อย พับขากลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น

5.ท่าเตะเหยียบลง (Chop kick)

ยกขาข้างที่จะเตะขึ้นแทงเข่าให้สูง พร้อมเหยียดเท้าให้สูงตบลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ฝ่าเท้าตบลงสู่เป้าหมาย

6.กระโดดทีบ 2 ข้าง (Two way kick)

วิ่งไปด้านหน้า กระโดดแยกเท้าทั้ง 2 ข้างพร้อมกันกางอากาศ ทีบเป้าหมายที่อยู่ด้านข้างทั้ง 2 พร้อมกัน ลงสู่พื้นในท่าเตรียม

เอกสารอ้างอิง:botaekwondo.e-thai.net


 

<<back to home